Den s Českou kvalitou – 12. 10. 2022

Rádi bychom Vás jménem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Rady kvality České republiky pozvali na slavnostní akci Den s Českou kvalitou věnovaný správcům značek a organizacím zapojených do Národního programu Česká kvalita. Na akci budou slavnostně předána ocenění novým držitelům značek v rámci Národního programu Česká kvalita. Během akce proběhne předání značky CZECH MADE společnosti KRPA FORM, a.s.

Více informací k události na: www.narodniportal.cz