Jak získat značku

 

Značka CZECH MADE je nejenom prestižním oceněním, ale především dokládá maximální péči výrobce či poskytovatele služby o jakost produktu. Díky prokazatelnému ověřování a hodnocení třetí nezávislou stranou (akreditovanou zkušebnou, laboratoří, certifikačním nebo inspekčním orgánem) je zajištěna objektivnost, transparentnost a validnost ocenění.

 

O značku CZECH MADE se mohou ucházet organizace bez ohledu na svou velikost či obor působení – potenciál značky je tedy velmi široký!

Postup získání značky CZECH MADE