Držitelé značky


Značka CZECH MADE vznikla s cílem usnadnit spotřebitelům orientaci v dostupných kvalitních českých výrobcích a službách v České republice. Poskytuje spotřebiteli jednoduchý návod, jak vybrat s minimálním rizikem kvalitní výrobek nebo službu. Zároveň je jejím smyslem podpora odpovědných českých společností, kterým záleží na celkové a prokazatelné kvalitě vlastních produktů, chtějí poskytovat zákazníkům vysokou přidanou hodnotu, chovají se eticky a ekologicky, investují čas i finance do zlepšování technologií výroby a zajištění služeb a kontinuálně se vyvíjí.

Detailní Přehled držitelů značky CZECH MADE