O CZECH MADE

 

CZECH MADE je označení pro kvalitní české výrobky a služby. Smyslem značky je podpořit české výrobce a poskytovatele služeb v rozvoji a jejich růstu. Ocenění značkou CZECH MADE je zárukou vysoké kvality a ekologické nezávadnosti.

SOUČASNOST

 

V současné době je správcem značky Česká společnost pro jakost sídlící na Novotného lávce v centru Prahy.

Česká společnost pro jakost je spolková organizace sdružující široké spektrum osob a organizací působících v různých oblastech systémů managementu. Nabízí zákazníkům komplexní služby (vzdělávání, certifikace, vydávání publikací) v oblasti systémů managementu a nástrojů managementu kvality. Česká společnost pro jakost značce zaručuje odborné zázemí, propagaci a stabilitu na trhu.

HISTORIE

 

1993-2017

V roce 1993 vznikla myšlenka zviditelnit kvalitní potravinářské a zemědělské výrobky. Vedlo k tomu dlouhodobé sledování kvality výrobků, které ukázalo, že české potraviny a další výrobky jsou stejně tak kvalitní jako zahraniční. Dle výsledků povinného schvalování tuzemských a dovážených výrobků bylo zjištěno, že naši čeští výrobci jsou schopni docílit kvality výrobků zcela srovnatelné s vyspělými zahraničními výrobci. Vzhledem k těmto skutečnostem byl vytvořen Ministerstvem průmyslu a obchodu a vzájemně odsouhlasen jednotný systém ověřování kvality českých výrobků a udělování značky CZECH MADE. Značka CZECH MADE se brzy po jejím uvedení na trh dostala do povědomí nejen našich občanů, ale i zahraničních. Celá akce CZECH MADE chtěla také podnítit v našich lidech národní cítění. Naši spotřebitelé se nechali po revoluci zlákat atraktivně zabaleným zahraničním zbožím, které nemuselo vždy dosahovat kvality českých výrobků. Oproti roku 1991 se za krátkou dobu po uveřejnění značky CZECH MADE zvýšila důvěra v kvalitu tuzemských výrobků o celých 35 procent.

Propůjčení značky CZECH MADE pomohlo našim výrobcům v prosazení se na domácím trhu, ale také na evropském během expanze na zahraniční trhy. Mezi nejznámější držitelé v historii CZECH MADE patří např. tyto již světoznámé firmy Plzeňský Prazdroj a.s., Karlovarská Becherovka a.s. nebo další tuzemské firmy jako BONECO a.s., OTMA – Sloko s.r.o, TOMA nápoje s.r.o., Kostelecké uzeniny a.s., Třinecké železárny a.s. a mnoho dalších.

Jen za období v letech 1993 až 1995 bylo propůjčeno celkem 200 značek, což svědčí o tom, že značka CZECH MADE si svoje místo našla velmi dobře.