DRŽITELÉ ZNAČKY – SLUŽBY


Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik hlavního města Prahy je pražský dopravce s tradicí již od roku 1897.

Dnešní podoba akciové společnosti vznikla v roce 1997 a její akcie drží ve 100 % hlavní město Praha. Jedná se o majoritního dopravce Pražské integrované dopravy PID, který zajišťuje přepravu cestujících: metrem – linky A, B, C; tramvajemi – denní a noční linky; autobusy – denní a noční linky; školní linky; linky pro hendikepované cestující; trolejbusovou linkou; lanovou dráhou na Petřín a lanovou dráhou v ZOO.

Cílem Dopravního podniku hl. m. Prahy je dlouhodobá spolupráce se zákazníkem, kterou dokládají aktivity zacílené na cestujícího a prioritním cílem jsou vždy efektivní a špičkově provedené služby. DPP se snaží připravovat individuální řešení šité na míru podle potřeb různorodé struktury svých zákazníků a od toho se mimo jiné odvíjí nadstandardní pozornost věnovaná inovativnosti a neustálému rozvoji technologií i procesů. Zároveň se společnost výrazně zaměřuje na bezpečnost provozu a ochranu životního prostředí.

Značku CZECH MADE společnost získala na službu „Provozování veřejné pravidelné hromadné přepravy osob metrem, tramvajemi, trolejbusy, autobusy a lanovou dráhou“.

www.dpp.cz


SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. založena roku 1992 je rodinnou firmou se sídlem ve Zlínském kraji. Působí zejména v oboru elektrotechnických komunikací a informačních technologií ve spojení s projekty v oblasti ochrany životního prostředí. Nosnými produkty firmy jsou výstavba a provoz datových sítí, systémů pro varování obyvatelstva, kabelové televize a obecních infokanálů. Systémový monitoring a telemetrie se zaměřením na soustavy čistíren odpadních vod je nová dynamicky se rozvíjející aktivita. V současné době společnost udává celorepublikový trend v oblasti decentrálního čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem na venkově a odloučených místních částech měst, kde je ekonomicky neefektivní budovat centrální kanalizační systémy.

Systémová telemetrie ENCELADUS je inovativní a ekologické řešení, jehož podstatou jsou obecní soustavy domovních ČOV s chytrou telemetrií, které jsou provozovány jednou odborně způsobilou osobou prostřednictvím služby ENCELADUS. Tato technologie umožňuje budování obecních soustav domovních ČOV propojených on-line monitoringem s možností vzdáleného řízení provozních stavů jednotlivých čistíren.

Značku CZECH MADE firma získala na službu „ENCELADUS – systémová telemetrie pro soustavy domovních ČOV“.

www.enceladus.cz


Outsourcing Solution CZ s.r.o.

účetnictví v cloudu
DRAGON CLOUD je služba poskytovaná českou společností Outsourcing Solution CZ s.r.o., která se zaměřuje na cloudové řešení a hosting aplikací pro malé a střední firmy i živnostníky. Tato služba je určena k zjednodušení podnikání tím, že klientům nabízí moderní technologie bez nutnosti investovat do vlastní ICT infrastruktury. DRAGON CLOUD umožňuje firmám ušetřit čas i finance díky outsourcingu IT potřeb, včetně zabezpečení dat, aktualizací a legálnosti softwaru, aniž by musely plánovat velké kapacity ICT.

Díky mnohaletému know-how a zkušenostem v oboru IT nabízí firma na českém trhu velmi kvalitní a cenově dostupnou cloudovou službu pro živnostníky, malé, střední i velké firmy. Společnost se také zaměřuje na kvalitní zákaznický servis a individuální péči.
Značku CZECH MADE společnost získala na službu „Cloudové řešení DRAGON CLOUD“.

www.dragoncloud.cz


Jabor pro, s.r.o.

Jabor pro, s.r.o. je rodinnou firmou z Děčína, která má přes 25 let zkušeností se zpracováním PVC materiálů do finální podoby produktů určených zejména k ochraně před přírodními vlivy. Společnost si za dobu svého působení vybudovala silné regionální postavení v oblasti výroby autoplachet, potisku reklamou a v poslední době rovněž díky kvalitní zakázkové výrobě zakrytí pergol, altánů, zahrádek restaurací, bazénů a dalších objektů, které vytváří na míru každému zákazníkovi s řadou specifických a jedinečných prvků.

Značku CZECH MADE firma získala na službu „Zakázková výroba zakrytí z PVC plachet“.

www.kvalitniplachty.cz


LIBEA, s.r.o.

LIBEA, s.r.o. byla založena v roce 1994 jako textilní, výrobní a obchodní podnik. Ryze česká firma se specializuje na výrobu vlajek, praporů, třepetalek, bannerů, transparentů, vlajkových křídel – Beach Flag a dekorací tištěných na polyester. Celý svůj sortiment organizace vyrábí z velmi kvalitních materiálů a využívá nejmodernější výrobní technologie v odvětví. Kromě jiného se firma pyšní také tím, že ke stému výročí vzniku samostatného československého státu vyrobila největší státní vlajku České republiky. Národní vlajky vyrobené firmou LIBEA jste také mohli vidět v rukou zlatých hokejistů z Nagana.

Značku CZECH MADE firma získala na službu „Zakázková výroba vlajek“.

www.libea.cz


ParaCENTRUM Fenix, z.s.

ParaCENTRUM Fenix pomáhá lidem po poranění páteře a míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Je jedinou organizací zabývající se spinální problematikou na Moravě a jako jediní poskytují fyzioterapii výlučně s touto odborností v České republice. Sociální služby organizace jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje.
Organizace sídlící v Brně byla založena vozíčkáři již v roce 2004. Za dobu 20 let svého působení si získala jméno organizace, která poskytuje své služby (sociální rehabilitace, fyzioterapie, osobní asistence, ergoterapie a další) v maximální kvalitě a s vysokým důrazem na spokojenost každého klienta.

Značku CZECH MADE organizace získala na službu „Poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci osobám s poškozením míchy“.

www.pcfenix.cz


Charita Uherský Brod

Charita Uherský Brod je církevní právnická organizace. Jejím posláním je poskytovat sociální služby lidem v těžké životní situaci na principech křesťanské lásky. Prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytuje pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče. Charita patří mezi největší poskytovatele sociálních služeb v regionu. Zaměstnává 220 pracovníků a spolupracuje se stovkami dobrovolníků. Celkem provozuje tři domovy pro seniory, šest pečovatelských služeb, tři odlehčovací služby, azylový dům pro matky s dětmi v tísni, denní stacionář, terapeutickou dílnu, centrum seniorů, nízkoprahové denní centrum, noclehárnu pro osoby bez přístřeší, domácí zdravotní a hospicovou péči, centrum potravinové a materiální pomoci, dobrovolnické centrum, kuchyň a regionální centrum sociální pomoci.

Charita Uherský Brod získala značku kvality CZECH MADE na službu „Poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci“ jako jediná nezisková organizace a současně první poskytovatel sociálních služeb v ČR.

www.uhbrod.charita.cz


Müller-Reality/Immobilien, s.r.o.

Muller-Reality/Immobilien, s.r.o. je realitní společnost ze Šumavy, která jako první v České republice získala značku CZECH MADE na své realitní služby. Rodinná firma byla založena v roce 1990 manželi Karlem a Jiřinou Müllerovými. Kanceláře firmy se nacházejí v Klatovech, Kašperských horách a Sušicích. Specializují se zejména na nemovitosti v oblastech Šumavy a Pošumaví. Hlavní silou společnosti je individuální a srdečný přístup ke každému klientovi. Müller-Reality/Immobilien, s.r.o. má vzhledem ke své 30 leté historii velké množství zkušenosti v komplexních realitních službách a nabízí své velmi kvalitní služby při hledání jakékoliv nemovitosti.

Značku CZECH MADE firma získala na službu „Služby realitní kanceláře“.

www.muller-reality.cz


1.VOX a.s.

1.VOX a.s. je česká vzdělávací a poradenská společnost založená již v roce 1993. Firma nabízí veřejné vzdělávací akce v oblastech daní, účetnictví, mezinárodních účetních standardů, ekonomického a finančního vzdělávání, mezd, personalistiky, pracovněprávních předpisů, práva a dále také realizuje vzdělávací kurzy pro neziskovou sféru. V oblasti „soft skills“ se 1.VOX věnuje tématům jako jsou řízení lidských zdrojů, komunikační, manažerské a prezentační dovednosti, marketing a PR, prodej a obchod, rozvoj osobních dovedností a speciální kurzy pro asistentky, office manažerky, sekretářky a recepční. Firma spolupracuje s více než 600 lektory, kteří jsou uznávanými odborníky a specialisty.

Značku CZECH MADE firma získala na službu „Vzdělávání dospělých“.

www.vox.cz


ŠVAMBERK.com, SE a MONOCEROS S.R.O.

Firma Švamberk.com, SE vznikla v roce 1992 a zabývá se bydlením a vším, co s bydlením souvisí, tedy i financováním. Nabízí komplexní servis, do kterého patří stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění, financování rekonstrukcí bytových domů (pro fyzické osoby, bytová družstva, společenství vlastníků), financování bydlení (úvěry, hypotéky), poradenské činnosti (bydlení, finance, pojištění, atd.) a správa nemovitostí.

Značku CZECH MADE firma získala na službu „Regenerace bytových domů, finanční a dotační poradenství, správa nemovitostí a realitní činnost“.

www.svamberk.com

Monoceros s.r.o. je česká rodinná společnost, která se zabývá zejména projektovým řízením a financování rekonstrukčních projektů bytových domů na území Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského Kraje.
V rámci své činnosti využívá vlastního systému Aliance pro bydlení, což jsou firmy, banky, pojišťovny a instituce, které spolupracují na realizaci projektů.
Zároveň pro klienty využívá dostupné dotační programy: Nová zelená úsporám, IROP, Program Zateplení od SFPI.

Značku CZECH MADE firma získala na službu „Regenerace bytových domů, finanční a dotační poradenství, správa nemovitostí a realitní činnost“.


Proměny bydlení s.r.o. a PATRIARCHA S.R.O.

Společnost Proměny bydlení s.r.o. vznikla v  roce 2010 za účelem poskytování komplexních služeb pro majitele domů – bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, občanská sdružení. Společnost zajišťuje veškeré služby týkající se problematiky správy, údržby a služeb spojených s provozem bytových domů a jejich okolí. Cílem firmy je oprostit vlastníky domů od všední problematiky správy a provozu domů a trvale zvyšovat jejich spokojenost. Současně se firma zabývá zajištěním práv nájemníků a jejich spokojenosti při respektování všech zákonů a vyhlášek.

Společnost se snaží trvale zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Každý vlastník je průběžně informován o stavu jeho nemovitosti, o nájemnících, o finančních tocích, které firma uskutečňuje na základě smlouvy o správě domu. Veškeré opravy, služby a běžné náklady jsou uskutečňovány na základě smluv a jsou konzultovány s majitelem. Na větší opravy a investice jsou předem připraveny podklady, tak aby majitel – investor mohl sám posoudit, které investice případně náklady jsou výhodnější. Činnost společnosti má za cíl zvyšovat výtěžnost nájemních domů a zlepšování jejich užitné hodnoty.

Značku CZECH MADE firma získala na službu „Regenerace bytových domů, finanční a dotační poradenství, správa nemovitostí a realitní činnost“.

www.promenybydleni.eu

Patriarcha s.r.o. je profesionálním předsedou v SVJ a BD, kde si členové nejsou schopni najít mezi sebou nikoho pro výkon funkce statutárního orgánu a dále poskytuje správcovské služby stejně jako Proměny bydlení s.r.o. Funkci profesionálního předsedy zatím vykonává ve třech bytových domech se 112 byty a správu nemovitosti vykonává v zatím rovněž ve 3 domech ale se 164 byty.

Značku CZECH MADE firma získala na službu „Regenerace bytových domů, finanční a dotační poradenství, správa nemovitostí a realitní činnost“.


PRO100R s.r.o. a SYNERGIE REALITY s.r.o.


PRO100R s.r.o. je pojišťovací agent, zajišťující komplexní pojišťovací služby, zejména pro klienty společností Švamberk.com, SE, Monoceros s.r.o., Proměny bydlení s.r.o. a Patriarcha s.r.o., ale i pro širokou veřejnost. Pro klienty byl vytvořen vzdělávací web www.pro100r.cz, kde je uvedeno přehledně co a jak jsou ve společnosti schopni pojistit, jak se pojištění chová, jsou tam popsány modelové situace a návody pro řešení různých pojistných událostí.

Značku CZECH MADE firma získala na službu „Regenerace bytových domů, finanční a dotační poradenství, správa nemovitostí a realitní činnost“.

www.pro100r.cz

Synergie reality s.r.o. je společnost, která poskytuje komplexní služby realitní kanceláře. Opět přednostně pro klienty společností Švamberk.com, SE, Monoceros s.r.o., Proměny bydlení s.r.o. a Patriarcha s.r.o., ale i veřejnosti. Vychází tím takto vstříc poptávce při převodech bytů nebo družstevních podílů u klientů.

Značku CZECH MADE firma získala na službu „Regenerace bytových domů, finanční a dotační poradenství, správa nemovitostí a realitní činnost“.