CZECH MADE pro služby

 

Poskytujete-li kvalitní služby a chcete svým zákazníkům tuto kvalitu potvrdit získáním značky CZECH MADE, doporučujeme vám tento postup:

  1. Pečlivě prostudujte „Regulativ pro služby“ (.pdf), ve kterém jsou uvedeny podmínky a postup procesu ověřování kvality služeb a přehled poplatků
  2. Vytiskněte formulář „Žádost o propůjčení značky“ (.doc).
  3. Vytiskněte formulář „Dotazník“ (.doc). Dotazník slouží jako informační materiál pro odbornou komisi, kde uvedete podrobnější údaje o poskytované službě.

 

Všechny výše uvedené formuláře nám vyplněné zašlete poštou.

 

Připojte k nim podle vlastního uvážení propagační a informační materiály (prospekty, katalogy, nabídkové listy, ceníky apod.), které poslouží k lepšímu dokreslení image Vaší firmy, její úrovni a jejího postavení na trhu.

 

Vaše žádost bude následně projednána v Řídící radě pro služby, která rozhodne o jejím přijetí. O výsledku rozhodnutí rady budete písemně informováni.

 

V případě přijetí služby k hodnocení v systému CZECH MADE, obdržíte fakturu na úhradu registračního poplatku a smlouvu o ověření kvality služby. Po zaplacení a potvrzení smlouvy obdržíte směrnici a doložku, podle které bude hodnocení postupovat.

 

V následujícím grafu je uveden postup procesu propůjčování a užívání značky CZECH MADE pro služby:

postup procesu propůjčování a užívání značky CZECH MADE pro služby