Beton se značkou Czech Made

Společnost TRANSBETON s.r.o. v druhé polovině loňského roku rozšířila rodinu držitelů značky CZECH MADE, kterou ryze českým kvalitním výrobkům a službám už od roku 1993 propůjčuje Česká společnost pro jakost.

Toto ohodnocení je nejen zdůrazněním faktu, že TRANSBETON s.r.o. je největším ryze českým výrobcem betonu, ale reflektuje také stabilně vysokou kvalitu nabízených produktů. Samotnému propůjčení značky předcházelo ze strany České společnosti pro jakost podrobné ověření systémů kvality, výrobních procesů, spokojenosti zákazníků a celkové kvality produkovaného betonu. Společnost TRANSBETON s.r.o. ve všech těchto oblastech obstála na výbornou a k 1. září 2021 se oficiálně stala držitelem značky CZECH MADE. To do budoucna představuje nejen závazek, ale také motivaci pro další rozvoj výrobků a služeb.

V článku na Stavebních investorských novinách se můžete dočíst více informací o společnosti zejména z hlediska objemu dodávek a nároků nejvýznamnějších stavebních realizací v uplynulé době.
Článek naleznete: ZDE