ČPZP znovu obhájila značku CZECH MADE

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna opět úspěšně obhájila držení značky CZECH MADE a může se s ní pyšnit po dobu dalších dvou let.

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna byla pod názvem Hutnická zaměstnanecká pojišťovna zřízena rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky již v roce 1992. V současné době je třetí největší ze sedmi zdravotních pojišťoven v ČR a zajišťuje služby v oblasti veřejného zdravotního pojištění pro 1,283 milionu pojištěnců.

Pojišťovna nabízí široké portfolio pojistných produktů a služeb. Vedle základních služeb v oblasti veřejného zdravotního pojištění zajišťuje pojišťovna pro své klienty řadu doplňkových nadstandardních služeb v oblasti cestovního pojištění, preventivních programů a další. Velký důraz je také kladen na elektronickou komunikaci s klienty, která je v současné době jednoznačnou výhodou.

Dlouhodobým cílem ČPZP je být silným subjektem v poskytování zdravotního pojištění, který je založen na úzké spolupráci s českým průmyslem. Veškeré činnosti pojišťovny směřují k tomu, aby byla v co největší míře zajištěna kvalita obsluhy klientů na vysoké profesionální úrovni.

www.cpzp.cz