České a kvalitní interaktivní dotykové stoly

Společnost Interactive Touch Systems s.r.o. získala značku CZECH MADE na své interaktivní dotykové stoly.

 

Společnost Interactive Touch Systems s.r.o. je českou společností, která vznikla v roce 2017 a věnuje se výrobě, provozu a správě sítě interaktivních dotykových stolů pro seniorské domy, denní stacionáře, zdravotnictví a školky. Společnost je jediným výrobcem a dodavatelem interaktivních dotykových stolů v ČR s vlastním, na míru vytvářeným, individuálním obsahem, který je díky dálkovému online přístupu možné upravit dle okamžitých potřeb klienta. Interaktivní stolky nabízí klientům možnost zkvalitnění a zpestření jejich života prostřednictvím na míru vytvářených aplikací, které jim umožní celé spektrum aktivit – od zábavy, komunikaci, přes informační podporu po trénink kognitivních funkcí a různých individuálních či skupinových terapií. V současnosti je v České republice umístěno přes 400ks interaktivních dotykových stolů senTable, BeeTable a kidsTable.

 

Více informací: www.its-czech.cz