Značku CZECH MADE nově získala čtveřice organizací

Značka kvality CZECH MADE je součástí programu Česká kvalita a spravuje ji Česká společnost pro jakost. Má za cíl usnadnit spotřebiteli orientaci na českém trhu. Zároveň je jejím smyslem podpora odpovědných českých výrobců a poskytovatelů služeb, kterým záleží na celkové a prokazatelné kvalitě vlastních produktů, chtějí poskytovat zákazníkům vysokou přidanou hodnotu, chovají se eticky a ekologicky, investují čas i finance do zlepšování technologií výroby, zajištění služeb a kontinuálně se vyvíjí. Označení CZECH MADE smí využívat pouze české výrobky a služby. Nutné je úspěšně projít vícekriteriálním hodnocením. V roce 2021 se to podařilo čtveřici zájemců, jejichž produkty a služby smí značku nově používat.

 

TRANSBETON s.r.o. je českou rodinnou společností se sídlem v Brně. Vedle výroby betonu se zabývá jeho dopravou a čerpáním. Patří k technologicky nejvyspělejším firmám ve svém odvětví a je jednou z nejaktivnějších na poli inovací. Každoročně přichází na trh s novými produkty, které vyvíjí ve spolupráci s předními odborníky v oboru. Jedná se o produkty vyrobené v souladu s nejnovějšími trendy, kdy je důraz kladen především na ekologii. Sortiment TRANSBETON vyhovuje nejpřísnějším požadavkům na kvalitu danou normami nebo samotnými odběrateli.

 

Jabor pro, s.r.o. je českou rodinnou firmou z Děčína, které byla značka udělena na službu Zakázková výroba zakrytí z PVC plachet. Společnost má přes pětadvacet let zkušeností se zpracováním PVC materiálů do finální podoby produktů určených zejména k ochraně před přírodními vlivy. Za dobu svého působení si vybudovala silné regionální postavení v oblasti výroby autoplachet anebo potisku reklamou. V poslední době se stala oblíbeným dodavatelem materiálů na zakrytí pergol, altánů, teras restaurací, bazénů a dalších objektů. Jednotlivé zakázky jsou zpracovávány na míru, s řadou specifických a jedinečných prvků.

 

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. je česká firma, která značku kvality získala na službu Systémová telemetrie ENCELADUS. Jedná se o inovativní a ekologické řešení, jehož podstatou jsou obecní soustavy domovních čistíren odpadních vod s chytrou telemetrií, které jsou provozovány jednou odborně způsobilou osobou prostřednictvím služby ENCELADUS. Tato technologie umožňuje budování obecních soustav domovních ČOV propojených on-line monitoringem s možností vzdáleného řízení provozních stavů jednotlivých čistíren. Firma dosud instalovala v České republice telemetrii ENCELADUS do více než čtyř set domovních čistíren odpadních vod ve dvanácti obcích.

 

Charita Uherský Brod je jediná nezisková organizace, a současně první poskytovatel sociálních služeb v ČR, která se může pyšnit značkou kvality CZECH MADE. Značku jí bylo umožněno využívat, protože precizně splnila všechny podmínky hodnocení kvality služby. Za zmínku stojí zejména příkladná pečlivost, nadprůměrně dobré zpracování potřebných dokumentů, výborná komunikace, vysoká spokojenost zákazníků, angažovanost a srdečnost všech pracovníků a také výborné výsledky z hodnocení na místě poskytování služeb.

 

„Všímáme si, že v posledních dvou letech vzrůstá popularita značky především u subjektů, které se zaměřují na segment B2B. Jsme taktéž potěšeni zájmem neziskového sektoru, který tak jasně a srozumitelně může dát najevo svým klientům, že patří mezi špičku v republice. CZECH MADE může poskytnout konkurenční výhodu. Kvalita totiž znamená nejen bezchybné naplnění legislativních podmínek pro výrobek či službu, ale zároveň odráží zákaznickou zkušenost,“ uvádí Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti pro jakost.

 

CZECH MADE je nejenom prestižním oceněním, ale především dokládá maximální péči výrobce či poskytovatele služby o jakost produktu. Zájemci musí splnit přísné podmínky, což není otázka dnů, ale spíše týdnů až měsíců. Jde o sebehodnocení, zákaznické a expertní hodnocení, které zajišťuje nezávislá třetí strana, například akreditovaná zkušebna nebo laboratoř, certifikační či inspekční orgány.  Díky tomu je zajištěna objektivnost, transparentnost a validnost.