Společnost VOX opět obhájila značku české kvality CZECH MADE

Společnost kontinuálně zlepšuje své služby a výrazně cílí na realizaci on-line kurzů, které spolu s dalšími poskytovanými službami nabízí kromě jiného na internetových stránkách. Společnost taky úspěšně překonala náročné období, které bylo díky celospolečenské situaci a inflační krizi nepříznivé a přesto si dokázala udržet nejvýznamnější zákazníky, špičkové lektory, vysokou profesionalitu pracovníků a ekonomickou stabilitu.

Hodnocení k získání značky kvality CZECH MADE bylo provedeno na základě vypracování sebehodnotící zprávy, realizace hodnocení na místě a také pomocí elektronického dotazníkového šetření spokojenosti zákazníků. Všechny části hodnocení kvality zvládla společnost VOX na jedničku.

Díky výborným výsledkům společnost VOX se svou službou Vzdělávání dospělých splnila všechna kritéria k udělení značky kvality a proto opakovaně získala ocenění.

„Průzkum spokojenosti zákazníků přinesl velmi dobré výsledky. Jsem hrdá, že naše společnost poskytuje vzdělávací služby stále na vysoké úrovni a tuto laťku určitě neplánujeme snižovat. Právě naopak, je to pro nás hnací motor, být ještě lepší.“ uvedla ředitelka společnosti s 30letou tradicí Zdenka Vostrovská.

VOX je ryze česká vzdělávací a poradenská společnost založená v roce 1993. Společnost nabízí veřejné i zakázkové vzdělávací akce v oblastech daní, účetnictví, mezinárodních účetních standardů, ekonomického a finančního vzdělávání, mezd, personalistiky, pracovněprávních předpisů, práva a dále také realizuje vzdělávací kurzy pro neziskovou sféru. V oblasti „soft skills“ se společnost věnuje tématům, jako jsou řízení lidských zdrojů, komunikační, manažerské a prezentační dovednosti, marketing a PR, prodej a obchod, rozvoj osobních dovedností a speciální kurzy pro asistentky, office manažerky, sekretářky a recepční. Společnost VOX je od roku 1997 držitelem značky CZECH MADE na službu Vzdělávání dospělých. Držení značky kvality společnost pravidelně a úspěšně obnovuje a tento rok toho není výjimkou.

Více informací o kurzech včetně vyučujících, termínech a cenách najdete na www.vox.cz.