SATTURN HOLEŠOV na vlně úspěchu

Držitel značky CZECH MADE – SATTURN HOLEŠOV dobyl prestižní soutěž Equa bank Rodinná firma roku 2021 a stal se vítězem v kategorii Malá firma.

 

Jubilejní 10. ročník soutěže Equa bank Rodinná firma roku již zná své vítěze. Probíhal v měsících květnu – září 2021 a do soutěžního klání se přihlásilo celkem 48 rodinných firem. Soutěž Equa bank Rodinná firma roku hledá každoročně inspirativní příběhy rodinných firem, které úspěšně překonaly mnohá úskalí v podnikání, zakládají si na dobrém jménu, čestném jednání a tradici firmy, kterou zamýšlejí zachovat prostřednictvím svých následníků i pro další generace. Rodinné firmy podnikají promyšleně, odpovědně, v dlouhodobém horizontu a také pomáhají v místě, kde působí. Je pro ně důležitá i podpora rodiny v podnikání či sdílení zkušeností.

 

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. je rodinná firma s dlouholetou tradicí od roku 1992. Je významnou firmou Zlínského kraje a působí v oboru elektronických komunikací a informačních technologií ve spojení s projekty v oblasti ochrany životního prostředí, které kladou důraz na zadržování vody v krajině a snižování znečištění vod povrchových i podzemních nekontrolovaným vypouštěním odpadních vod z bodových zdrojů. Za své dlouhodobé inovační aktivity firma získala řadu ocenění (Inovace roku 2019, Vizionář 2019, Egovernment – The best 2020 nebo „Quality Innovation Award 2020“). Zároveň je také držitelem značky kvality CZECH MADE. Nejprestižnějším oceněním je cena Strait of Magellan Award za inovace a průzkum s globálním dopadem, kterou udělila chilské nadace Imagen de Chile, jako jediné firmě v ČR.