Roušky, respirátory a CZECHMADE

Jako správci značky kvalitních výrobků a služeb CZECH MADE jsme se bohužel v této nelehké době setkali u některých roušek a respirátorů se zneužíváním značky CZECH MADE. Zaznamenali jsme protiprávní jednání několika prodejců a výrobců ochranných pomůcek proti nemoci covid-19. Jedná se o ojedinělé, ale závažné případy.

Proto Vás chceme upozornit, že žádný výrobce, distributor, prodejce nebo dodavatel roušek a respirátorů v České republice značku CZECH MADE zatím nezískal a pokud se tedy setkáte s logem značky CZECH MADE u zmíněného sortimentu, jedná se o zneužití značky a klamání spotřebitele.

Zneužívání značky řešíme v konkrétních případech právní cestou.