Realitní služby ze Šumavy

MÜLLER-REALITY/IMMOBILIEN s.r.o. je rodinná realitní společnost ze Šumavy, která své služby nabízí již 31 let a zároveň od roku 1996 pravidelně a úspěšně obhajuje značku kvality CZECH MADE. Společnost si zakládá na filozofii založené na poskytování vysoce kvalitních realitních služeb s individuálním přístupem a maximální péčí o každého klienta. I v letošním roce se společnosti podařilo užívání značky obhájit na další dva roky, přičemž zejména hodnocení spokojenosti zákazníků dosáhlo excelentních výsledků v podobě 98,64%.

Jiřina Müllerová – jednatelka realitní společnosti: „CZECH MADE není pro tým firmy MÜLLER-REALITY/IMMOBILIEN jen značka kvality, ale dlouholetá filosofie. Je to zejména cesta, která nás přibližuje ke klientovi. Její cíl je spokojenost s kvalitní službou. Jako službu realitní profesi vnímáme. Hledáme optimální řešení prodeje nebo koupě nemovitosti u každého jednotlivého klienta – a tomu věnujeme od počátku kontaktu pozornost bez ohledu na čas, který to vyžaduje. Osobní přístup je pro naši firmu typický. Realizujeme raději méně obchodů, než abychom nabrali zakázky a nemohli následně všem věnovat plnou pozornost. Splnit poslání realitní kanceláře tak, aby byl dosažen nejlepší výsledek pro klienta, vyžaduje i využití souhrnu dlouholetých znalostí a zkušeností z praxe. Také podrobná znalost oblasti, v níž realitní firma působí, přináší výhodu pro dosažení výsledku ke spokojenosti klienta. Jsme realitní služba pro Šumavu a její podhůří – a považujeme za velké štěstí, že působíme právě v této nádherné magické krajině. Ale jsme služba především pro lidi a potřebujeme jejich důvěru a spolupráci. Reality jsou týmová práce pracovníků firmy a jejich klientů, kteří brzy rozpoznají seriózní jednání, dobrou vůli a odbornou úroveň realitní kanceláře. Máme rádi naši práci, lidi a Šumavu. To vše v souhrnu vytváří kvalitu realitních služeb firmy MÜLLER-REALITY/IMMOBILIEN s.r.o. – v kancelářích Klatovy, Kašperské Hory a Sušice. Oprávnění užívat značku CZECH MADE pro nás znamená silnou motivaci vést naši malou firmu i v budoucnu cestou kvality a poctivosti.“

Více informací o realitní společnosti naleznete na: www.muller-reality.cz