Kampaň na podporu Programu Česká kvalita

Koncem září proběhl v Praze v prostorách Konferenčního centra City kulatý stůl na téma „budoucnost Programu Česká kvalita“ za účasti zástupců značek zařazených do programu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá v blízké době spuštění mediální kampaně zaměřené na podporu Programu Česká kvalita a jednotlivých držitelů značek. Kampaň proběhne v televizi, rozhlase a také na sociálních sítích. Součástí kampaně by mělo být i představení nového loga programu.

Účastníci v závěru jednání přijali společné prohlášení, v rámci kterého vyzdvihli trvající význam tohoto programu pro spotřebitele, kterému pomáhají značky v orientaci na trhu.  A zároveň poukázali na příležitost pro české výrobce, pro něž je získá ní značky kvality v tomto národním programu významnou konkurenční výhodou.