Den s Českou kvalitou – 3. 11. 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Rada kvality České republiky si Vás dovolují srdečně pozvat na slavnostní akci Den s Českou kvalitou věnované správcům značek a organizacím zapojených do Národního programu Česká kvalita. Na akci budou slavnostně předána ocenění novým držitelům značek v rámci Národního programu Česká kvalita. Během akce proběhne předání značky CZECH MADE společnosti TRANSBETON s.r.o.

Více informací o události: odkaz