CZECH MADE v Technickém týdeníku

V listopadu se nám podařilo získat prostor k propagaci značky CZECH MADE v časopise Technický týdeník, jehož 21. vydání v roce 2020 se věnovalo tématu Kvalita v průmyslu a službách. Velká část tohoto vydání se zabývala aktivitami České společnosti pro jakost. Vznikl tak krátký informační článek o značce CZECH MADE s cílem zvýšit o ní povědomí v řadách technických firem. Kromě samotného článku o značce kvality jsme v Technickém týdeníku zajistili publikování rozhovoru s panem Ing. Stanislavem Ratajem, majitelem a ředitelem firmy RATAJ a.s., která se kromě jiného pyšní již řadu let držením značky CZECH MADE.

Celý článek si můžete přečíst zde: Technický týdeník příloha.